Pencapaian Piagam Pelanggan

Written by Super User. Posted in Uncategorised

 

 

 

PEJABAT DAERAH BANDAR BAHARU

 

PENCAPAIAN BULAN MAC 2016
      Menepati Tempoh Masa Melebihi Tempoh Masa  
Bil Perkhidmatan Tempoh Jumlah Perkhidmatan Yang Disampaikan Peratus Perkhidmatan Yang Disampaikan Jumlah Perkhidmatan Yang Disampaikan Peratus Perkhidmatan Yang Disampaikan Jumlah
1 Projek Pembangunan 7 Hingga 30 Hari 1 100% 0 100% 1
2 Urusan Pembayaran 7 Hingga 14 Hari 1 100% 0 100% 1
3 Pembaharuan Lesen Hiburan 14 Hingga 30 Hari 0 100% 0 100% 0
4 Maklum Balas Aduan Awam 3 Hari Bekerja 0 100% 0 100% 0

 

 

PENCAPAIN BULAN APRIL 2016

 

PENCAPAIAN BULAN APRIL 2016
      Menepati Tempoh Masa Melebihi Tempoh Masa  
Bil Perkhidmatan Tempoh Jumlah Perkhidmatan Yang Disampaikan Peratus Perkhidmatan Yang Disampaikan Jumlah Perkhidmatan Yang Disampaikan Peratus Perkhidmatan Yang Disampaikan Jumlah
1 Projek Pembangunan 7 Hingga 30 Hari 2 100% 0 100% 2
2 Urusan Pembayaran 7 Hingga 14 Hari 3 100% 0 100% 3
3 Pembaharuan Lesen Hiburan 14 Hingga 30 Hari 0 100% 0 100% 0
4 Maklum Balas Aduan Awam 3 Hari Bekerja 0 100% 0 100% 0

 

 

 

 

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

JANUARI 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN 

Bil.

 

 

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan permit mengusaha kuari

2-4 bulan

 

13

100%

 

 

13

 

 Nota :

·      Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016)

UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

 

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan Ubah Syarat Tanah*

3-6 bulan

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

2.

Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah**

6-12 bulan

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

3.

Permohonan Cantuman Tanah*

 

6-7 bulan

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

4.

Permohonan Pecahan Bahagian Tanah*

6-7 bulan

1

100%

 

 

1

Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)

5.

Permohonan Pecahan Sempadan Tanah*

6-7 bulan

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

6.

Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah*

6-7 bulan

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

7.

Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah*

6-7 bulan

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

 

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016) 

UNIT : PELUPUSAN TANAH

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Proses pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

1 – 7 hari

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

2.

Permohonan pelupusan tanah mengikut Jadual 1 Kanun Tanah Negara (Aturan Tanah 2)

1 hari

0

0%

0

0%

0

Tiada permohonan

3.

Penerimaan dan proses permohonan (sekiranya permohonan tidak bertindih)

1 - 3 bulan

25

100%

 

 

25

 

 

 

 

 

 LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016)

UNIT: PUSAKA KECIL 

Bil.

 

 

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

 

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

 

7

100%

 

 

7

2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

 

1

100%

 

 

1

Kes ditangguh pada tarikh berikutnya

 

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016)

 UNIT: PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Menerima fail permohonan tanah daripada Unit K, menetapkan tarikh, masa dan menjalankan kerja-kerja sukat dan menyediakan laporan berserta pelan yang lengkap

1 bulan

2

100%

 

 

2

2.

Menerima fail bahan batuan daripada Unit N, menjalankan pemeriksaan dan sediakan laporan berserta pelan

 

4-5 hari

14

100%

 

 

14

 

3.

Menerima fail dan pelan tanah daripada Unit A dan menyediakan laporan lengkap

4-5 hari

0

0%

0

0%

0

Tiada p

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016) 

UNIT : PENDAFTARAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Carian Persendirian

30 minit

48

100%

 

 

48

2.

Carian Rasmi

30 minit/24 jam

62

100%

 

 

62

3.

Proses Pindahmilik Tanah

2jam/1 hari

41

100%

 

 

41

4.

Proses Gadaian Tanah

2 jam/1 hari

6

100%

 

 

6

5.

Proses Melepaskan Gadaian Tanah

2 jam/1 hari

3

100%

 

 

3

6.

Pendaftaran Bukan Urusniaga

2 jam/1 hari

45

100%

 

 

45

 

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JANUARI 2016)

UNIT : HASIL 

Bil.

 

 

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter

3 minit

2854

100%

 

 

2854

2.

Semakan dan pengiraan ampun hasil

5 minit

12

100%

 

 

12

3.

Pengiraan dan terimaan bayaran ansuran hasil

3 minit

7

100%

 

 

7

4.

Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian

5 -10 minit

334

100%

 

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARI 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

9

100%     9

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : PEMBANGUNAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan Ubah Syarat Tanah* 3-6 bulan 2 100%     2 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
2. Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah** 6-12 bulan 1 100%     1 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
3.

Permohonan Cantuman Tanah*

6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
4. Permohonan Pecahan Bahagian Tanah* 6-7 bulan 1 100%     1 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
5. Permohonan Pecahan Sempadan Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
6. Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
7. Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : PELUPUSAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Proses pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 1 - 7 hari 2 100%     2  
2. Permohonan pelupusan tanah mengikut Jadual 1 Kanun Tanah Negara (Aturan Tanah 2) 1 hari 0 0% 0 0% 0 Tiada Permohonan
3. Penerimaan dan proses permohonan (sekiranya permohonan tidak bertindih) 1 - 3 bulan 9 100%     9  

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

9 100%     9  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

2 100%     2 Kes ditangguh pada tarikh berikutnya

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Menerima fail permohonan tanah daripada Unit K, menetapkan tarikh, masa dan menjalankan kerja-kerja sukat dan menyediakan laporan berserta pelan yang lengkap 1 bulan 5 100%     5  
2.

Menerima fail bahan batuan daripada Unit N, menjalankan pemeriksaan dan sediakan laporan berserta pelan

4-5 hari 6 100%     6  
3. Menerima fail dan pelan tanah daripada Unit A dan menyediakan laporan lengkap 4-5 hari 1 100%     1  

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : PENDAFTARAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Carian Persendirian 30 minit 34 100%     34
2. Carian Rasmi 30 minit/24 jam 47 100%     47
3. Proses Pindahmilik Tanah 2jam/1 hari 32 100%     32
4. Proses Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 1 100%     1
5. Proses Melepaskan Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 1 100%     1
6. Pendaftaran Bukan Urusniaga 2 jam/1 hari 16 100%     16

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN FEBRUARI 2016)

UNIT : HASIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter 3 minit 2486 100%     2486
2. Semakan dan pengiraan ampun hasil 5 minit 3 100%     3
3. Pengiraan dan terimaan bayaran ansuran hasil 3 minit 2 100%     2
4. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 306 100%     306

 

 

MAC 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

9

100%     9

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan Ubah Syarat Tanah* 3-6 bulan 2 100%     2 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
2. Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah** 6-12 bulan 1 100%     1 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
3.

Permohonan Cantuman Tanah*

6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
4. Permohonan Pecahan Bahagian Tanah* 6-7 bulan 1 100%     1 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
5. Permohonan Pecahan Sempadan Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
6. Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah* 6-7 bulan 1 100%     1 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
7. Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : PELUPUSAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Proses pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 1-7 hari 2 100%     2  
2. Permohonan pelupusan tanah mengikut Jadual 1 Kanun Tanah Negara (Aturan Tanah 2) 1 hari 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
3. Penerimaan dan proses permohonan (sekiranya permohonan tidak bertindih) 1 - 3 bulan 33 100%     33  

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

11 100%     11  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

0 0%     0 Tiada permohonan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Menerima fail permohonan tanah daripada Unit K, menetapkan tarikh, masa dan menjalankan kerja-kerja sukat dan menyediakan laporan berserta pelan yang lengkap 1 bulan 6 100%     6  
2.

Menerima fail bahan batuan daripada Unit N, menjalankan pemeriksaan dan sediakan laporan berserta pelan

4-5 hari 3 100%     3  
3. Menerima fail dan pelan tanah daripada Unit A dan menyediakan laporan lengkap 4-5 hari 14 100%     14  

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : PENDAFTARAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Carian Persendirian 30 minit 104 100%     104
2. Carian Rasmi 30 minit/24 jam 62 100%     62
3. Proses Pindahmilik Tanah 2jam/1 hari 54 100%     54
4. Proses Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 8 100%     8
5. Proses Melepaskan Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 6 100%     6
6. Pendaftaran Bukan Urusniaga 2 jam/1 hari 53 100%     53

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MAC 2016)

UNIT : HASIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Menerima dan mengeluarkan resit bayaran hasil di kaunter 3 minit 2614 100%     2614
2. Semakan dan pengiraan ampun hasil 5 minit 10 100%     10
3. Pengiraan dan terimaan bayaran ansuran hasil 3 minit 4 100%     4
4. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 355 100%     355

 

 

 

MEI 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

7

100%     7

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016) 

UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan Ubah Syarat Tanah* 3-6 bulan 4 100%     4 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
2. Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah** 6-12 bulan 1 100%     1 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
3.

Permohonan Cantuman Tanah*

6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
4. Permohonan Pecahan Bahagian Tanah* 6-7 bulan 2 100%     2 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
5. Permohonan Pecahan Sempadan Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
6. Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
7. Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016)

UNIT : PELUPUSAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Proses pembaharuan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 1-7 hari 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
2. Permohonan pelupusan tanah mengikut Jadual 1 Kanun Tanah Negara (Aturan Tanah 2) 1 hari 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
3. Penerimaan dan proses permohonan (sekiranya permohonan tidak bertindih) 1 - 3 bulan 29 100%     29  

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

9 100%     9  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016)

UNIT : PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Menerima fail permohonan tanah daripada Unit K, menetapkan tarikh, masa dan menjalankan kerja-kerja sukat dan menyediakan laporan berserta pelan yang lengkap 1 bulan 1 100%     1  
2.

Menerima fail bahan batuan daripada Unit N, menjalankan pemeriksaan dan sediakan laporan berserta pelan

4-5 hari 1 100%     1  
3. Menerima fail dan pelan tanah daripada Unit A dan menyediakan laporan lengkap 4-5 hari 0 100%     0 Tiada permohonan

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016)

UNIT : PENDAFTARAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Carian Persendirian 30 minit 68 100%     68
2. Carian Rasmi 30 minit/24 jam 56 100%     56
3. Proses Pindahmilik Tanah 2jam/1 hari 47 100%     47
4. Proses Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 5 100%     5
5. Proses Melepaskan Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 4 100%     4
6. Pendaftaran Bukan Urusniaga 2 jam/1 hari 26 100%     23

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN MEI 2016)  

UNIT : HASIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 436 100%     436

 

 

 

JUN 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JUN 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

8

100%     8

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JUN 2016)

UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan Ubah Syarat Tanah* 3-6 bulan 4 100%     4 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
2. Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah** 6-12 bulan 2 100%     2 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
3.

Permohonan Cantuman Tanah*

6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
4. Permohonan Pecahan Bahagian Tanah* 6-7 bulan 5 100%     5 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
5. Permohonan Pecahan Sempadan Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
6. Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
7. Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JUN 2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

8 100%     8  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

1 100%     1 Kes ditangguh pada tarikh berikutnya

 

                                                                

                                                                     

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JUN 2016)

UNIT : HASIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 255 100%     255

 

 

 

 

JULAI 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JULAI 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

4

100%     4

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JULAI  2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

8 100%     8  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

2 100%     2 Kes ditangguh pada tarikh berikutnya

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JULAI 2016)

UNIT : PENDAFTARAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Carian Persendirian 30 minit 39 100%     39
2. Carian Rasmi 30 minit/24 jam 10 100%     10
3. Proses Pindahmilik Tanah 2jam/1 hari 15 100%     15
4. Proses Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 3 100%     3
5. Proses Melepaskan Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 1 100%     1
6. Pendaftaran Bukan Urusniaga 2 jam/1 hari 22 100%     22

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN JULAI 2016)

UNIT : HASIL 

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 201 100%     201

 

 

 

 

SEPTEMBER 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN SEPTEMBER 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

8

100%     8

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN SEPTEMBER 2016)

UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan Ubah Syarat Tanah* 3-6 bulan 16 100%     16 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
2. Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah** 6-12 bulan 2 100%     2 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
3.

Permohonan Cantuman Tanah*

6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
4. Permohonan Pecahan Bahagian Tanah* 6-7 bulan 7 100%     7 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
5. Permohonan Pecahan Sempadan Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
6. Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
7. Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN SEPTEMBER 2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

 

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

7 100%     7  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN SEPTEMBER 2016)

UNIT : PENDAFTARAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Carian Persendirian 30 minit 56 100%     56
2. Carian Rasmi 30 minit/24 jam 43 100%     43
3. Proses Pindahmilik Tanah 2jam/1 hari 31 100%     31
4. Proses Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 2 100%     2
5. Proses Melepaskan Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 9 100%     9
6. Pendaftaran Bukan Urusniaga 2 jam/1 hari 25 100%     25

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN SEPTEMBER 2016)

UNIT : HASIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 189 100%     189

 

 

 

 

OKTOBER 2016

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN OKTOBER 2016)

UNIT : BAHAN BATUAN

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan permit mengusaha kuari 2-4 bulan

5

100%     5

Nota :

  • Bergantung pada maklum balas/sokongan Jabatan-jabatan Teknikal yang berkaitan

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN OKTOBER 2016)

UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Permohonan Ubah Syarat Tanah* 3-6 bulan 17 100%     17 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
2. Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah** 6-12 bulan 2 100%     2 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
3.

Permohonan Cantuman Tanah*

6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
4. Permohonan Pecahan Bahagian Tanah* 6-7 bulan 8 100%     8 Dalam tindakan pentadbiran (masih menepati tempoh sasaran)
5. Permohonan Pecahan Sempadan Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
6. Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan
7. Permohonan Penyerahan Kesemua Tanah* 6-7 bulan 0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN OKTOBER 2016)

UNIT : PUSAKA KECIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Catatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1.

Permohonan pembahagian harta pusaka kecil bagi permohonan baru (seksyen 8) bagi kes-kes yang lengkap

4 - 6 bulan

21 100%     21  
2.

Permohonan berikutnya (Seksyen 17) bagi kes-kes yang lengkap

3 bulan

0 0% 0 0% 0 Tiada permohonan

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN OKTOBER 2016)

UNIT : PENDAFTARAN

Bil. Perkhidmatan Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Carian Persendirian 30 minit 51 100%     51
2. Carian Rasmi 30 minit/24 jam 47 100%     47
3. Proses Pindahmilik Tanah 2jam/1 hari 16 100%     16
4. Proses Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 4 100%     4
5. Proses Melepaskan Gadaian Tanah 2 jam/1 hari 4 100%     4
6. Pendaftaran Bukan Urusniaga 2 jam/1 hari 15 100%     15

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU

(BULAN OKTOBER 2016)

UNIT : HASIL

Bil.

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard*

%

Menepati Standard

Jumlah Tidak

Menepati  Standard*

% Tidak

Menepati Standard

1. Penyediaan Penyata Pemungut dan Penyata Harian 5 -10 minit 199 100%     199

Warga PDBB

 houseicon

 eGroup

Instun

Jupem2u

 

 

Perniagaan

 

perniagaan

Sistem eLesen

Scan QR KOD

scan

Pautan

Lambang Kedah kecik1malaysia-pngmscMyGovernmentmampu1JPAHRMISgov

Media

 

Video Audio


       

 

Pelawat

45918
Hari IniHari Ini29
SemalamSemalam32
Minggu IniMinggu Ini75
Bulan IniBulan Ini341
KeseluruhanKeseluruhan45918