Kadar

Written by Super User. Posted in Uncategorised

 
  Kadar
 
No Perkara Seksyen-seksyen Kanun Tanah Negara Borang Berkaitan Bayaran Pejabat(RM)
1. Pendaftaran dan Pengeluaran Hakmilik Akhir Pendaftar,tiap-tiap hakmilik 81(1)(d) 5B dan 5C RM100.00
2. Pendaftaran dan Pengeluaran Hakmilik Akhir Pejabat Tanah, tiap-tiap hakmilik 81(1)(d) 5D dan 5E RM100.00
3. Pendaftaran dan Pengeluaran Hakmilik Sementara, tiap-tiap hakmilik 180 & 183 11A & 11B RM100.00
4. Bayaran kerana lambat mengambil suratan hakmilik yang dikeluarkan, akhir atau sementara selepas 3 bulan tiap-tiap hakmilik 90(3) 5F RM50.00
5. Permohonan memecahkan sempadan Tanah, tiap-tiap hakmilik 137 9A RM30.00 bagi tiap-tiap hakmilik baru yang akan dikeluarkan tertakluk kepada kadar minimum RM500.00
6. Permohonan memecahkan bahagian tanah, tiap-tiap hakmilik 142 9B

RM30.00 bagi tiap-tiap hakmilik baru yang akan dikeluarkan tertakluk

kepada kadar minimum RM500.00

7. Permohonan menyatukan Tanah, tiap-tiap hakmilik 148 9C RM30.00 bagi tiap-tiap hakmilik tertakluk kepada kadar minimum RM500.00
8. Pengeluaran hakmilik sambungan kerana kekurangan ruangan atau dokumen itu tidak dapat digunakan lagi kerana keadaan fizikalnya, tiap-tiap suratan hakmilik daftaran 166(1)(a) - RM50.00
9. Pengeluaran hakmilik sambungan kerana kekurangan ruang atau dokumen itu tidak dapat digunakan lagi kerana keadaan fizikalnya, notis di bawah seksyen 15 tidak dapat dipatuhi, dokumen telah hilang, musnah atau disembunyikan, tiap-tiap suratan hakmilik dikeluarkan 166(1)(b)(c)dan(d) - RM100.00
10. Pengeluaran hakmilik sambungan kerana penyerahan sebahagian dan pengukuran semula sempadan semulajadi, tiap-tiap hakmilik 166(1)(e) - RM50.00
11. Pengeluaran hakmilik sementara sambungan, tiap-tiap hakmilik 187 - RM100.00
12. Pengeluaran salinan pendua hakmilik sementara kerana kehilangan dan kerosakan, tiap-tiap hakmilik  187B 11C RM100.00
13. Bayaran permohonan salinan geran (hilang) mengandungi keseluruhan bayaran berkaitan     RM200.00
14. Bayaran permohonan salinan pelan surat hakmilik     RM25.00
15. Permohonan serahan tanah(semua tanah) 197 12A Percuma
16. Permohonan serahan tanah(sebahagian tanah) 200 12B Percuma
17. Bayaran proses bagi perkara 15 dan 16 203 12C RM50.00
18. Permohonan serahan balik untuk pemberimilikan semula tiap-tiap hakmilik asal 214(a) 12D RM500.00 dan RM30.00 bagi tiap hakmilik baru yang akan dikeluarkan
19. Bayaran permohonan siasatan kebenaran pindahmilik sekatan kepentingan     RM100.00
20.

Pendaftaran pindahmilik, tiap-tiap hakmilik

(a) Nilaian tanah sehingga RM25,000.00

(b) Nilaian tanah melebihi RM25,000.00 sehingga RM50,000.00

(c) Nilaian tanah melebihi RM50,000.00 sehingga RM100,000.00

(d) Nilaian tanah melebihi RM100,000.00 sehingga RM200,000.00

(e) Nilaian tanah melebihi RM200,000.00 sehingga RM300,000.00

(f) Nilaian tanah melebihi RM300,000.00 sehingga RM400,000.00

(g) Nilaian tanah melebihi RM400,000.00 sehingga RM500,000.00

(h) Nilaian tanah melebihi RM500,000.00 sehingga RM600,000.00

(i) Nilaian tanah melebihi RM600,000.00 sehingga RM700,000.00

(j) Nilaian tanah melebihi RM700,000.00 sehingga RM800,000.00

(k) Nilaian tanah melebihi RM800,000.00 sehingga RM900,000.00

(l) Nilaian tanah melebihi RM900,000.00 sehingga RM1,000,000.00

(m) Nilaian tanah melebihi RM1,000,000.00

(n) Tidak disebut nilaian tanah

215-218(1)

14A

 RM30.00

 RM75.00

  RM150.00

 RM300.00

RM450.00

RM600.00

RM750.00

RM900.00

RM1,050.00

RM1,200.00

RM1,350.00

RM1,500.00

0.5% daripada nilaian sebenar atau harga transaksi yang mana lebih tinggi

RM50.00

21. Pendaftaran pindahmilik sebarang gadaian tiap-tiap hakmilik 218(2) 14B RM100.00
22.

Pendaftaran pajakan-pajakan tanah milik, tiap-tiap hakmilik

(a) Nilaian tanah sehingga RM25,000.00

(b) Nilaian tanah melebihi RM25,000.00 sehingga RM50,000.00

(c) Nilaian tanah melebihi RM50,000.00 sehingga RM100,000.00

(d) Nilaian tanah melebihi RM100,000.00 sehingga RM200,000.00

(e) Nilaian tanah melebihi RM200,000.00 sehingga RM300,000.00

(f) Nilaian tanah melebihi RM300,000.00 sehingga RM400,000.00

(g) Nilaian tanah melebihi RM400,000.00 sehingga RM500,000.00

(h) Nilaian tanah melebihi RM500,000.00 sehingga RM600,000.00

(i) Nilaian tanah melebihi RM600,000.00 sehingga RM700,000.00

(j) Nilaian tanah melebihi RM700,000.00 sehingga RM800,000.00

(k) Nilaian tanah melebihi RM800,000.00 sehingga RM900,000.00

(l) Nilaian tanah melebihi RM900,000.00 sehingga RM1,000,000.00

(m) Nilaian tanah melebihi RM100,000.00

221 15A

 RM30.00

RM75.00

 RM150.00

 RM300.00

  RM450.00

RM600.00

RM750.00

RM900.00

RM1,050.00

RM1,200.00

RM1,350.00

 RM1,500.00

 0.5% daripada nilaian sebenar atau harga transaksi yang mana lebih tinggi

23. Penarikan balik suratcara/ urusniaga     RM100.00
24.

Pendaftaran pajakan-pajakan kecil tanah milik, tiap-tiap hakmilik

(a) Nilaian tanah sehingga RM25,000.00

(b) Nilaian tanah melebihi RM25,000.00 sehingga RM50,000.00

(c) Nilaian tanah melebihi RM50,000.00 sehingga RM100,000.00

(d) Nilaian tanah melebihi RM100,000.00 sehingga RM200,000.00

(e) Nilaian tanah melebihi RM200,000.00 sehingga RM300,000.00

(f) Nilaian tanah melebihi RM300,000.00 sehingga RM400,000.00

(g) Nilaian tanah melebihi RM400,000.00 sehingga RM500,000.00

(h) Nilaian tanah melebihi RM500,000.00 sehingga RM600,000.00

(i) Nilaian tanah melebihi RM600,000.00 sehingga RM700,000.00

(j) Nilaian tanah melebihi RM700,000.00 sehingga RM800,000.00

(k) Nilaian tanah melebihi RM800,000.00 sehingga RM900,000.00

 (l) Nilaian tanah melebihi RM900,000.00 sehingga RM1,000,000.00

(m) Nilaian tanah melebihi RM1,000,000.00

222 15B

 RM30.00

RM75.00

RM150.00

RM300.00

 RM450.00

RM600.00

RM750.00

RM900.00

RM1,050.00

RM1,200.00

RM1,350.00

 RM1,500.00

0.5% daripada nilaian sebenar atau harga transaksi yang mana lebih tinggi

25. Pendaftaran serahan pajakan-pajakan kecil tanah milik, tiap-tiap hakmilik 239 15C RM150.00
26. Pendaftaran gadaian, tiap-tiap hakmilik 242 16A & 16B RM150.00
27. Pendaftaran penangguhan gadaian, tiap-tiap hakmilik 247 16C RM150.00
28. Pendaftaran melepas gadaian tiap-tiap hakmilik 278 16N RM150.00
29. Pendaftaran melepas gadaian dengan jalan membayar kepada Pendaftar, tiap-tiap hakmilik 279   RM150.00
30. Pembatalan memorial pendaftaran gadaian, tiap-tiap hakmilik 314(1)(b) 18B RM100.00
31. Pendaftaran pemberian “easement” tiap-tiap hakmilik (Tanah “Servient” atau “Dominant” ) 286 17A &17B RM100.00
32. Pendaftaran pelepasan pemberian “easement” tiap-tiap hakmilik (Tanah “Servient” atau “Dominant”) 289 17C RM100.00
33. Wasilan pembatalan pajakan tiap-tiap hakmilik 313 18A RM100.00
34. Wasilan pembatalan “easement” tiap-tiap hakmilik 315 18D RM100.00
35. Wasilan penyewaan yang dikecualikan daripada pendaftaran tiap-tiap hakmilik 316 - RM150.00
36. Pembatalan wasilan penyewaan yang dikecualikan daripada pendaftaran tiap-tiap hakmilik 318 - RM150.00
37. Kemasukan kaveat persendirian tiap-tiap hakmilik 323 19B RM150.00
38. Kemasukan kaveat pemegang cagaran tiap-tiap hakmilik 330 19D RM150.00
39. Kemasukan kaveat pemegang amanah tiap-tiap hakmilik 333(2) 19E RM150.00
40. Permohonan membuka kaveat persendirian tiap-tiap hakmilik 326(1) 19C RM150.00
41. Permohonan menarik balik kaveat persendirian tiap-tiap hakmilik 325 19G RM150.00
42 menarik balik kaveat pemegang amanah tipa-tipa hak milik 332   RM150.00
43 Permohonan membuka kaveat pemegang amanah tiap-tiap hak milk 33(5)   RM150.00
44

Carian persendirian

     (i)Tiap-tiap      

         tiap-tiap  

         hak milk

   (ii) Tiap  

         seorang

         sehari

  (iii)Tiap-tiap

        buku

        perserahan

  (iv)Tiap-tiap

        Buku

        catatan

        kesilapan 

   (v) Tiap-tiap

         suratcara

         urusan

  

   

       

vi) Tiap-tiap

       permintaan

       diserah

       atau dibuat

       kepada

       atau dalam

       simpanan

       pendaftar

       atau

       pentadbir

       tanah

   

RM30.00

RM30.00

 RM30.00

RM30.00

RM30.00

RM30.00

45

Carian rasmi

 tiap-tiap

385   RM75.00
46

Pengeluaran

salinan suratan

hakmilik daftar

yang disahkan

tiap-tiap hak milik

383

 

RM75.00

47.

Pengeluaran

salinan suratan

hakmilik urusan

yang didaftar dan disahkan,hakmilik

383   RM30.00
48.

Pendaftaran perakuan jualan oleh mahkamah,

tiap-tiap hak milik

259 16F RM200.00
49. Pendaftaran perakuan jualan oleh pentadbir tanah,tiap-tiap hakmilik 265 16I RM100.00
50. Tambahan perkataan “sebagai pemegang amanah”di dalam suratan hakmilik daftar dan hak milik yang dikeluarkan,tiap-tiap hakmilik 344(2)   RM150.00
51. Mendeposit suratikatan amanah 344(3)   RM150.00
52. Menfailkan surat kuasa wakil 310   RM150.00
53. Memfailkan surat ikrar 311   RM30.00
54. Memfailkan sebarang suratan yang tidak diperuntukkan baginya     RM30.00
55.

Permohonan untuk memiliki tanah kerajaan, tanah simpanan atau lessen menduduki sementara

  (a)Tidak

      melebihi

      4.04 hektar

  (b)Melebihi

       4.04 hektar

       hingga 10

       hektar

  (c)10 hektar

       Hingga 20

       Hektar

  (d)Melebihi

       20 hektar

63,65,&  76  

 RM75.00

RM300.00

RM500.00

RM1000.00

56.

Salinan cabutan-cabutan keterangan:

   (a)Salinan

       Pertama:

       Tiap-tiap

       100

       perkataan

       atau

       sebahagian

      daripadanya

   (b)Salinan

        yang lain

        daripada

        pertama,

        tiap-tiap

        100

         perkataan

         atau

       sebahagian

      daripadanya  

32  

 RM30.00

RM30.00

57. Pemeriksaan rekod keterangan,tiap-tiap kes 32   RM30.00
58. Salinan permohonan untuk mendapat perintah jualan kepada pentadbir,tiap-tiap 100 perkataan atau sebahagian daripadanya 260(2) 16G RM30.00
59. Mempermasuk permohonan untuk mendapat perintah jualan kepada pentadbir tanah 260(2) 16G RM100.00
60.

Perintah untuk menjual oleh pentadbir tanah

Lelongan:

   (a)Memohon

       tangguh

       lelongan 

   (b)Memohon

        batal 

        lelong

   (c)Bayaran

       Untuk

       Perintah

       Jualan

       (pemegang

         Gadaian

          Adakala

          Buat

     Permohonan

     Saat akhir

      Untuk

     Tangguh/

     Lelongan

     Walaupun

     Notis sudah

     dikeluarkan  

  (d)Tangguh/

       Batal

       siasatan   

263

264A

264A

264A

264A

16H

16O

16O

-

16O

RM100.00

 RM75.00

 RM75.00

RM75.00

61. Pendaftaran sebarang surat-cara atau membuat sebarang memorial yang mana tiada diadakan peruntukan baginya tiap-tiap hakmilik     RM75.00
62. Menyediakan sebarang salinan dokumen  yang disahkan yang mana tiada diadakan peruntukan baginya     RM50.00
63. Bayaran salinan pendua untuk boring-borang urusniaga     RM25.00
64. Pemeriksaan sebarang pelan pejabat tanah,bagi tiap-tiap satu lot     RM30.00
65. Peringatan serahan surat kuasa wakil 310   RM20.00
66. Pertaruhan (deposit) berkenaan dengan kebenaran mengambil dan mengeluarkan bahan batu (teristimewa untuk hal ini) 74    
67.

Bayaran bagi memindahkan bahan –bahan bantuan

  (a)Tanah tiap-

       tiap meter

       padu

  (b)Tanah

       merah tiap-

       tiap meter

       padu

  (c) Tanah liat

        bercampur 

        tiap-tiap

        meter

        padu

   (d)Tanah liat

        tiap-tiap

         meter

        padu

    (e)Pasir tiap-

         tiap

         meter

         padu

    (f)Pasir laut

        tiap-tiap

        meter

        padu

    (g)Batu

         karang

        tiap-tiap

        meter

        padu

    (h)Bunga

         karang/

         batu

         hiasan

         sekilo

     (i)Kulit

         siput,kulit

          kerang,

          tiap-tiap

          meter

          padu

      (j)Kapur

         tohor,

         tiap-tiap

         meter

          padu           

          

      (k)Batu

           kapur,

            tiap-

           tiap

           meter

           Padu

       (l)Tanah

         berumput

         tiap-tiap

         meter

         padu

      (m)Tahi

           kelawar,

           tiap-tiap

           satu  tan

      (n) Batu

            besar,

            batu

            kecil,

            batu

           kelikir

            atau

           batu

           pejal

           sebarang

          bentuk,

          tiap-tiap

          meter

          padu

       (o)Bata,tiap-

    tiap 1,000

    atau

    sebahagian

    daripadanya

  (p)Jubin,gentian,

     tiap-tiap

     1,000 atau

      sebahagian

      daripadanya

 (q) batu marmar

       

      (i)yang tidak

          dipotong

          tiap-tiap

          meter

          padu

      (ii)yang dipo

            tong

            tiap-tiap

            meter

            persegi

            lebih

            daripada

            0.01905

       (iii)Marmar

             serpih,

             tiap-

             tiap

             meter

             padu 

  

           

   

 RM2.00

RM2.00

RM2.00

RM2.00

RM3.00

RM2.00

RM13.00

RM13.00

 RM2.00

RM2.00

RM2.00

RM2.00

RM2.00

RM3.00

RM3.00

RM2.00

RM8.00

RM2.00

RM2.00

68

Komisen atas penjualan menurut Bab 3 Bahgian Enam Belas Kanun Tanah Negara

   (a)Diatas

     RM1,000.00

     yang

      pertama

    (b)Diatas

        yang lebih

         daripada

     RM1,000.00

     hingga

     10,000.00

      (c) Diatas

        yang lebih

         daripada

     RM1,000.00

     hingga

     20,000.00

       (d)Diatas

          yang

          lebih

          daripada

   RM20,000.00  

   hingga

   RM60,000.00

   

15%

10%

5%

2%

  (e) Di atas yang lebih daripada RM60,000.00 dengan syarat jumlah komisen yang kena dibayar di atas mana-mana satu penjualan itu tidak melebihi RM5,000.00     1%
  Bagi maksud syarat ini,semua harta kepunyaan seseorang yang dijual menurut mana-mana satu perintah jualan hendaklah disifatkan sebagai satu penjualan      
69.

Bayaran notis:

(a) Di bawah seksyen –seksyen 97 dan 98 kanun Tanah Negara

(b) Di bawah seksyen-seksyen 16 dan 326 Kanun Tanah Negara

97&98

16&326

 

RM5.00

RM10.00

70. Jualan surehan,tiap-tiap satu meter persegi atau sebahagian daripadanya     RM30.00
71.

Bayaran perenggan bagi pecahan sempadan

(a)Bagi tanah desa bagi maksud pertanian di mana keluasan tanha itu –

(i)Tiada lebih daripada 1.214                       hektar

(ii)Lebih daripada 1.214 hektar tetapi tiada lebih daripada 2.023 hektar

(iii)Lebih daripada 2.023 hektar tetapi tidak lebih daripada 4.046hektar

(iv)Melebihi 4.046 hektar bagi tiap-tiap

   

 RM20.00

RM30.00

 RM50.00

RM30.00

  Keluasan 2.023 hektar tambahan atau sebahagiannya daripadanya      
  (b) Bagi tanah desa bagi maksud lain daripada pertanian, bayaran hendaklah dikira seperti tanah bandar atau pecan yang tersebut di dalam perenggan (c)      
 

(c) Bagi tanah bandar dan pecan, bayaran pecah sempadan bagi mana-mana satu lot hendaklah dikira menurut kadar yang berikut:

(i)  Bagi dua lot pecahan sempadan yang pertama

(ii)  Bagi tiap-tiap satu lot pecahan sempadan tambahan (tiap-tiap jalan atau lorong yang berhubung dan tiap-tiap keluasan baki tanah daripada lot asal hendaklah dikira sebagai satu lot)

   

 RM40.00

RM20.00

72. Memeriksa sesuatu salinan sebarang suratan dan mengakui sahnya salinan itu salinan yang sebenar     RM30.00
73. Siaran notis di dalam surat-khabar 433(b)   Bayaran sebenar
74.

Permohonan mengubah jenis:

(a) Permohonan untuk mengubah jenis penggunaan tanah atau pengenaan mana-mana syarat jika tanah itu tidak tertakluk, bagi tiap-tiap hakmilik

(b) Permohonan semula untuk penggunaan tanah atau pengenaan mana-mana syarat jika tanah itu tidak tertakluk kepada yang mana telah diluluskan dan telah luput, tiap-tiap hakmilik

 

124

124(1)(a)

124(1)(a)

 

RM75.00

RM75.00

 

(c) Permohonan untuk meminda syarat nyata tanah bagi syarat yang mana atau pengenaan mana-mana syarat yang baru atau sekatan kepentingan, bagi tiap-tiap hakmilik

(d) Permohonan semula untuk meminda syarat-syarat nyata tanah bagi syarat yang sama atau pengenaan mana-mana syarat nyata atau sekatan kepentingan yang mana telah diluluskan dan telah luput, bagi tiap-tiap hakmilik

124(1)(c)

124(1)(c)

 

RM75.00

RM75.00

75. Permohonan mendapatkan hakmilik strata     RM20.00
76. Permohonan untuk kebenaran bagi memindahkan milik pajakan kecil atau gadaian berkenaan dengan syarat kepentingan yang dihasilkan atau suratan hakmilik tiap-tiap hakmilik     RM75.00
77. Permohonan semula untuk memberi milik tanah kerajaan yang mana telah diluluskan dan telah luput, tiap-tiap lot 76   RM200.00
78. Permohonan perlanjutan masa bayaran harga tanah di bawah Aturan 10, untuk kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan, tiap-tiap lot     RM100.00
79. Permohonan permit meminda bahan-bahan batu, tiap-tiap permohonan 69-70   RM50.00
80. Permohonan pendaftaran pertukaran alamat pemilik 379   Percuma
81. Permohonan untuk kebenaran bagi penyerahan hak ke atas ruang udara 75E   RM200.00
82. Bayaran untuk pelbagai permohonan yang tiada diperuntukan baginya 379   RM30.00
83. Bayaran salinan dokumen hakmilik keluaran kepada tuan punya bersama, tiap-tiap hakmilik 343   RM100.00
84. Penyaksian Luar dari Kedah     RM25.00
85.

Bayaran Pendaftaran pejabat (Profesional fee)

(i)                  Jurulelong

(ii)                Juruukur

(iii)               Jurunilai

(iv)              jururancang

   

RM100.00

RM100.00

RM100.00

RM100.00

86.

Bayaran pejabat (Tanah Simpanan bagi orang-orang Melayu)

Isytihar sebagai Melayu

(i)                  Badan Berkanun/ Agensi Kerajaan

(ii)                Individu

(iii)               Badan Persendirian

(iv)              Syarikat Persendirian / Swasta

Isytihar sebagai Tanah Simpanan Melayu

Batal Status Tanah Simpanan Melayu kepada Tanah Luar Simpanan Melayu:

(i)                  Pertanian:

(ii)                Bangunan:

Batal Kuota Melayu

Enakmen

No.63

4(c)

4(b)(c)

 

 RM5,000.00/lot

RM500.00/lot

RM500.00/lot

RM5,000.00/lot

RM500.00/lot

MinRM5,000.00/lot

MinRM1,000.00/lot

10% daripada nilai atau harga jualan yang mana lebih tinggi

87. Bayaran tukar plot kuota Melayu setiap hakmilik     RM1,000.00/lot
88. Bayaran batal plot kuota Melayu setiap hakmilik     10% daripada nilai atau harga jualan yang mana lebih tinggi
89.

Permohonan pemilikan harta oleh Warganegara/ Syarikat Asing

Kategori Tanah

(i) Rumah kediaman

    (a) Individu

    (b) Syarikat

(ii) Bangunan Perniagaan

(a)    Individu

(b)   Syarikat

(iii) Pertanian

(a)    Individu

(b)   Syarikat

(iv) Perusahaan

(a)    Individu

(b)   Syarikat

   

RM1,000.00/lot

RM2,000.00/lot

RM2,000.00/lot

RM4,000.00/lot

RM2,000.00/lot

RM4,000.00/lot

RM2,000.00/lot RM4,000.00/lot

90. Surat Bantahan/ Surat Rayuan     RM75.00
91.

Sijil Pertanian Am

(i) Permohonan bagi mendapatkan sijil

(ii) Sijil

   

RM25.00

RM50.00

92. Bayaran pindahmilik tanah ladang setiap hakmilik     RM25.00
93. Bayaran rayuan semula Penangguhan/ penolakan permohonan oleh Pihak Berkuasa Negeri     RM150.00
94. Pendaftaran Artikel/ Memorandum/Difailkan untuk semua urusan     RM25.00
95. Bayaran penilaian tanah oleh Pejabat Tanah     RM25.00
96. Bayaran permohonan pengambilan setiap hakmilik

S3(2)( APT 1960 )

  RM200.00
97. Bayaran permohonan penarikan balik pengambilan tanah

S35( APT 1960 )

  RM1,000.00
98. Bayaran permohonan rujukan bantahan kepada Mahkamah

S36( APT 1960 )

  RM200.00
99. Bayaran permohonan deposit ke Mahkamah dan pengeluaran

S29( APT 1960 )

 

(i)  bagi pampasan kurang dari RM800.00

(ii)  RM50.00 bagi pampasan kurang dari RM3,000.00

(iii) RM100.00 bagi pampasan melebihi RM3,000.00 hingga RM10,000.00

(iv) RM200.00 bagi pampasan melebihi

RM10,000.00 hingga RM50,000.00

(v) RM300.00 bagi pampasan melebihi RM50,000.00 hingga RM100,000.00

(vi) RM100.00 bagi pampasan melebihi RM100,000.00 hingga RM500,000.00

(vii) RM700.00 bagi pampasan melebihi RM500,000.00 hingga RM1,000,000.00

(viii) RM1,000.00 bagi pampasan melebihi RM1,000,000.00

100. Bayaran perkhidmatan penilai swasta semasa siasatan pengambilan balik tanah pelaporan     RM100.00
101. Borang rujukan ke mahkamah S36( APT 1960 )   RM5.00 sekeping
102. Bayaran perkhidmatan simpanan wang pampasan pengambilan balik tanah di Amanah Raya Berhad    

(i) RM50.00 bagi pampasan kurang dari RM3,000.00

(ii) RM100.00 bagi pampasan melebihi dari RM3,000.00

hingga RM10,000.00

(iii) RM200.00 bagi pampasan melebihi dari RM10,000.00

hingga RM50,000.00

(iv) RM500.00 bagi pampasan melebihi dari RM50,000.00

hingga RM100,000.00 dan kurang dari RM1,000,000.00

(v) RM1,000.00 bagi pampasan melebihi dari RM1,000,000.00

 
 
 
 

Warga PDBB

 houseicon

 eGroup

Instun

Jupem2u

 

 

Perniagaan

 

perniagaan

Sistem eLesen

Scan QR KOD

scan

Pautan

Lambang Kedah kecik1malaysia-pngmscMyGovernmentmampu1JPAHRMISgov

Media

 

Video Audio


       

 

Pelawat

45917
Hari IniHari Ini28
SemalamSemalam32
Minggu IniMinggu Ini74
Bulan IniBulan Ini340
KeseluruhanKeseluruhan45917